دی کلینیک شرق تهران

این پروژه با زیر بنایی بالغ بر15000 مترمربع به عنوان کلینیک جراحی محدود در خیابان دماوند نبش خیابان رشید واقع شده است. کارفرمای پروژه سازمان بهداشت صنعت نفت تهران بوده وکلیه خدمات طراحی فاز یک و دو  این پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان در سال 93 صورت پذیرفته است.

مرکز تفریحی، تجاری و اقامتی دلسا

این پروژه به عنوان مرکز تفریحی، تجارتی و اقامتی در 14 کیلومتری رامسر در استان مازندران واقع شده است.
کارفرمای پروژه جناب آقای مهندس در دشتی بوده و کلیه خدمات فاز یک پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

مرکز تولد بیمارستان فاطمه الزهرا(س)رباط کریم

این پروژه به عنوان مرکز تولد و غربالگری سرطان در شهرستان رباط کریم،در سایت بیمارستان فاطمه الزهرا (س)رباط کریم واقع شده است.

کارفرمای پروژه بیمارستان فاطمه الزهرا (س)بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری BICU

این پروژه در تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان رشید یاسمی  در سایت مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری واقع شده است.

کارفرمای پروژه مرکز آموزشی و درمانی شهید  مطهری بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور نقش جهان صورت گرفته است .

کلینیک ویژه بیمارستان شهید اکبرآبادی

این پروژه در تهران ،خیابان مولوی ،نبش خیابان رئیس عبداللهی در سایت بیمارستان شهید اکبر آبادی واقع شده است.

کارفرمای پروژه بیمارستان شهید اکبر آبادی بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است .

 

اورژانس و کلینیک ویژه بیمارستان شهدای یافت آباد

این پروژه در تهران ،بلوار الغدیر یافت آباد در سایت بیمارستان شهدای یافت آبادواقع شده است.

کارفرمای پروژه بیمارستان شهدای یافت آباد بوده است و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاوررهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

کترینگ و سلف سرویس پردیس دانشگاه البرز

این پروژه به عنوان سلف سرویس و آشپزخانه صنعتی دانشگاه البرز ،در پردیس این دانشگاه واقع شده است.

کارفرمای پروژه مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات  بهداشتی – درمانی البرز بوده و کلیه خدمات فاز یک و دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است .

طرح توسعه بیمارستان شهید مدنی کرج

طراحی توسعه بیمارستان شهید مدنی کرج در سال 1393 توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

کارفرمای پروژه بیمارستان شهید مدنی کرج بوده و پروژه هم اکنون در حال بهره برداری می باشد.

مجتمع فرهنگی وآموزشی جامعه المهدی (عج)

این پروژه به عنوان مجتمع فرهنگی وآموزشی در شهرک ولیعصر استان اصفهان در خیابان بانو علویه همایونی واقع شده است. کارفرمای پروژه اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بوده و ساختمان توسط خیر محترم محترم حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا رحیمیان ساخته می شود.

خدمات طراحی فاز دو و خدمات فاز سه شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.