مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان

ساختمان مرکز فناوری دانشگاه اصفهان با مساحتی بالغ بر 3500 متر مربع در سایت دانشگاه صنعتی اصفهان واقع شده و طراحی فاز 1 و 2 این پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر کارفرمای محترم، دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده است.

طراحی داخلی

مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه ایران

این پروژه با مساحتی بالغ بر 3500 متر مربع در سایت بیمارستان مطهری واقع شده که طراحی فاز 1 و 2 پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر کارفرمای محترم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران انجام پذیرفته است.

مجتمع آموزشی و آزمایشگاههای فنی دانشگاه شهرضا

این پروژه با مساحتی بالغ بر 3500 متر مربع در پردیس دانشگاه شهرضا واقع شده است. طراحی فاز 1 و 2 پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر کارفرمای محترم، مرکز آموزش عالی شهرضا و دانشگاه اصفهان انجام پذیرفته است.

اورژانس و دانشکده دندانپزشکی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) یوسف آباد

این پروژه به عنوان اورژانس و دانشکده دندانپزشکی در تهران، درسایت بیمارستان فاطمه الزهرا(س) منطقه یوسف آباد تهران واقع شده است.
کارفرمای این پروژه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران بوده و کلیه خدمات فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

مرکز جراحی محدود سلامت پردیس سپاهان شهر

با زیر بنایی در حدود 2500 متر مربع به عنوان کلینیک جراحی محدود شبانه روزی در سپاهان شهر اصفهان واقع شده است. کار فرمای پروژه شرکت سپاهان سلامت پردیس بوده و خدمات فاز های 1 و 2 و3 این پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان طی سال های 95 – 94 در حال انجام می باشد..

مجتمع بین راهی گلدشت

این مجتمع با مساحتی بالغ بر10000 مترمربع به عنوان مجتمع خدمات گردشگری در جاده نجف آباد اصفهان احداث خواهد شد، خدمات فاز 2 معماری، سازه، برق و مکانیک این مجتمع طی همکاری فی مابین مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان با استودیو معماری نقش انجام پذیرفته است.

طرح بازسازی خوابگاه شماره 9 خواهران و خوابگاه امام علی (ع) دانشگاه صنعتی اصفهان

خوابگاه امام علی (ع) دانشگاه صنعتی اصفهان
این پروژه با مساحتی بالغ بر 1500 مترمربع در سایت دانشگاه صنعتی اصفهان واقع می باشد که طراحی فاز 1 و 2 پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر
کارفرمای محترم، دانشگاه صنعتی اصفهان انجام پذیرفته است.

خوابگاه شماره 9 خواهران دانشگاه صنعتی اصفهان
این پروژه با مساحتی بالغ بر 12500 مترمربع در سایت دانشگاه صنعتی اصفهان واقع می باشد که طراحی فاز 1 و 2 پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر کارفرمای محترم، دانشگاه صنعتی اصفهان انجام پذیرفته است.

طراحی سازه ساختمان دهکده سلامت محب

این مجتمع به منظور مقابله با بیماری های روحی وتنش های آزاردهنده بیماران و همراهان آنها به عنوان نخستین دهکده سلامتی کشور در منطفه خوش آب و هوای براغان احداث شده است.
خدمات طراحی سازه این پروژه طی همکاری با موسسه محب و توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان انجام پذیرفته است

 

طرح جامع و مطالعات اقتصادی مجموعه ورزشی تنیس استقلال

در سال 94 طرح جامع مجموعه ورزشی تنیس استقلال بهمراه مطالعات اقتصادی سایت مذکور که کارفرمای آن شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور می باشد توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان انجام شده است ..