مجتمع مسکونی اداری تجاری پاسارگاد

این پروژه، یکی دیگر از پروژه هایی است که توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان طی همکاری با شرکت مشاور شارستان ، طراحی و محاسبات سازه آن انجام شده است.این پروژه با زیر بنایی حدود 130000 متر واقع در قلب تهران و در کنار اتوبان امام علی (ع) می باشد.

کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

طراحی و محاسبات سازه این کتابخانه طی همکاری با مهندسین مشاورماهر و همکاران صورت پذیرفته است.مساحت این پروژه بالغ بر 10000 متر مربع بوده و در ضلع شرقی برج میلاد واقع شده است. این کتابخانه به عنوان کتابخانه ملی پزشکی ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

بیمارستان 200 تختخوابی بوشهر

طراحی و محاسبات سازه این بیمارستان طی همکاری با مهندسین مشاورماهر و همکاران صورت پذیرفته است.مساحت این پروژه بالغ بر 20000 متر مربع بوده و به عنوان بیمارستان آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد .

بیمارستان 200 تختخوابی زاهدان

طراحی و محاسبات سازه این بیمارستان طی همکاری با مهندسین مشاورمعماری موج نو صورت پذیرفته است.مساحت این پروژه بالغ بر 25000 متر مربع بوده و به عنوان بیمارستان آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد .

استادیوم چهل هزار نفری آزادی

استادیوم چهل هزار نفری بانوان با زیر بنای 80000 متر مربع به عنوان مکمل استادیوم یکصد هزار نفری در انتهای شمالی مجموعه ورزشی آزادی واقع شده است . طراحی و محاسبات سازه این ورزشگاه طی همکاری با مهندسین مشاور ماهر و همکاران صورت پذیرفته است.