کلینیک ویژه بیمارستان دکتر شریعتی

این پروژه در تهران،خیابان جلال آل احمد، نرسیده به خیابان کارگر ،در سایت بیمارستان قلب دکتر شریعتی واقع شده است.کارفرمای پروژه مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک ،فازدو و خدمات فاز سه شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه توسط مهندسین مشاوررهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

 

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.