کترینگ و سلف سرویس پردیس دانشگاه البرز

این پروژه به عنوان سلف سرویس و آشپزخانه صنعتی دانشگاه البرز ،در پردیس این دانشگاه واقع شده است.

کارفرمای پروژه مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات  بهداشتی – درمانی البرز بوده و کلیه خدمات فاز یک و دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است .

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.