کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

طراحی و محاسبات سازه این کتابخانه طی همکاری با مهندسین مشاورماهر و همکاران صورت پذیرفته است.مساحت این پروژه بالغ بر 10000 متر مربع بوده و در ضلع شرقی برج میلاد واقع شده است. این کتابخانه به عنوان کتابخانه ملی پزشکی ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.