پارکینگ پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

این پروژه با قابلیت پارک بیش از 1100 دستگاه خودرو در سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران واقع شده است.
کلیه خدمات فاز 1 و 2 این پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان انجام شده است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.