ردیف همکاری با دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی ایران در طراحی ومحاسبات سازه
1و2 درمانگاه حضرت فاطمه (س) رباط کریم پلی کلینیک تخصصی حضرت سجاد(ع) رباط کریم
3و4 مرکز روانپزشکی شهید نواب صفوی (روانپزشکی ایران) بازسازی بیمارستان لولا گر تهران
5و6 بازسازی بیمارستان شهید فهمیده بازسازی مرکز آموزشی فیروزگر
7و8 بازسازی بیمارستان شهدای یافت آباد بازسازی اورژانس دکتر علی شریعتی کرج
9و10 مسجد دانشگاه علوم پزشکی ایران  بازسازی مرکز بهداشت امامزاده داوود(ع)
11و12 بازسازی مرکز بهداشت ساوجبلاغ طرح پایگاه اورژانس آدران
13و14 طرح تقویت بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) رباط کریم طرح پایگاه اورژانس وحیدیه
15و16 طرح پایگاه اورژانس دیزین طرح تقویت بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) تهران
17و18 بازسازی مرکز آموزشی شهید اکبرآبادی بازسازی بیمارستان حضرت رسول (ص)  تهران
ردیف  همکاری با مهندسین مشاور ماهر وهمکاران در طراحی و محاسبات
19و20   بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد ستاد آموزشی مینو در قزوین
21و22   بیمارستان 164تختخوابی سبزوار بیمارستان یکصد تختخوابی نور شهریار
23و24   بیمارستان روانپزشکی بنیاد فرشچیان همدان بیمارستان سوانح وسوختگی 5آذر گرگان
25 خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
26 خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی زابل
27 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پرشکی زاهدان
28 کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران
29 ستاد مرکزی دانشگاه ارومیه
30 استادیوم40هزار نفری بانوان مجموعه ورزشی آزادی
31 سالن بوکس مجموعه ورزشی آزادی
32 استادیوم های ورزشی اردبیل، ارومیه واراک
33 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
34 سالن ورزشی شازند اراک
35 طرح تقویت وتوسعه بیمارستان پهرآباد مراغه
36 دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس تهران
37 پل ارتباطی پزشک قانونی کهریزک
38 مجتمع آموزش عالی خوی
39 طرح توسعه بیمارستان ضیایی اردکان
40 طرح تقویت مسجد النبی شهرک غرب تهران
41 بیمارستان یکصد تختخوابی شهریار
42 آمفی تئاتر وکتابخانه دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
43 طرح توسعه بیمارستان ایرانمهر
44 بیمارستان های 200تختخوابی بوشهر،شیراز،یاسوج وبیرجند
45 استادیوم 15هزار نفری شاهرود
46 طرح تقویت بیمارستان ماکو
47 ساختمان مرکز ملی اقیانوس شناسی تهران
48 دانشکده دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
49 آمفی تئاتروکتابخانه دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
50 بیمارستان سی ودو تختخوابی خارک
51 طرح تقویت استخر سه گانه مجموعه ورزشی شهید شیرودی
52 بیمارستان سی ودو تختخوابی محمود آباد
53 طرح بازسازی سالن های تیراندازی 25،10و50 متری مجموعه ورزشی آزادی
54 اورژانس ارتش شیراز
55 دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه سمنان
56 طرح تقویت پیست دوچرخه سواری آزادی
ردیف همکاری با مهندسین مشاور شارستان در طراحی ومحاسبات
57 000
58 000