هتل باب المراد عراق – بغداد طراحی سازه

  با زیر بنایی حدود 14000 متر مربع به عنوان اقامتگاه زائران در شهر (کاظمین-بغداد) عراق واقع شده است. کارفرمای پروژه جناب آقای شهرستانی بوده و طراحی سازه آن توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان در سال 93 صورت گرفته است. این پروژه هم اکنون درحال اجرا می باشد.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.