مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان

ساختمان مرکز فناوری دانشگاه اصفهان با مساحتی بالغ بر 3500 متر مربع در سایت دانشگاه صنعتی اصفهان واقع شده و طراحی فاز 1 و 2 این پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر کارفرمای محترم، دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده است.

طراحی داخلی

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.