مرکز خدمات جامع سلامت شهرستان نساء البرز

این پروژه به عنوان مرکز سلامت در استان البرز ،جاده چالوس ،روستای نساء واقع شده است .

کارفرمای پروژه مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ،دانشکاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی البرز بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

 

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.