مرکز جراحی محدود سلامت پردیس سپاهان شهر

با زیر بنایی در حدود 2500 متر مربع به عنوان کلینیک جراحی محدود شبانه روزی در سپاهان شهر اصفهان واقع شده است. کار فرمای پروژه شرکت سپاهان سلامت پردیس بوده و خدمات فاز های 1 و 2 و3 این پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان طی سال های 95 – 94 در حال انجام می باشد..

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.