مرکز تولد(برت سنتر) بیمارستان لولاگر تهران

این پروژه با زیربنای حدود 4500 متر مربع به عنوان مرکز تولد در تهران، خیابان خوش در بیمارستان لولاگر تهران واقع شده است.

کارفرمای پروژه بیمارستان لولاگر بوده و کلیه خدمات فاز یک و دو این پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان انجام شده است .

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.