مرکز تولد بیمارستان فاطمه الزهرا(س)رباط کریم

این پروژه به عنوان مرکز تولد و غربالگری سرطان در شهرستان رباط کریم،در سایت بیمارستان فاطمه الزهرا (س)رباط کریم واقع شده است.

کارفرمای پروژه بیمارستان فاطمه الزهرا (س)بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.