مرکز تفریحی، تجاری و اقامتی دلسا

این پروژه به عنوان مرکز تفریحی، تجارتی و اقامتی در 14 کیلومتری رامسر در استان مازندران واقع شده است.
کارفرمای پروژه جناب آقای مهندس در دشتی بوده و کلیه خدمات فاز یک پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.