مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه ایران

این پروژه با مساحتی بالغ بر 3500 متر مربع در سایت بیمارستان مطهری واقع شده که طراحی فاز 1 و 2 پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر کارفرمای محترم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران انجام پذیرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.