مرکز بهداشت و درمان و اورژانس شهرک وحدت استان البرز

این پروژه به عنوان مرکز بهداشتی  – درمانی در استان البرز ،شهر کرج ،شهرک وحدت واقع شده است .

کارفرمای پروژه مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی البرز بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک  و فاز دو پروژه توسط مهندسین  مشاور رهروان توسعه نقش جهان  صورت گرفته است.

 

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.