مرکز بهداشت شهید زارعی نژاد شهرستان نظرآباد

این پروژه در شهرستان نظرآباد واقع شده است.

کارفرمای پروژه شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظر آباد بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.