مدرسه تک کلاسه روستایی -سروان، بلوچستان

خدمات طراحی سازه این مدرسه طی همکاری مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان با مهندسین مشاور صراط میثاق در سال 95 انجام پذیرفته است.

 

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.