مجتمع اداری تجاری تهرانپارس

این پروژه به عنوان مجتمع اداری – تجاری در منطقه تهران پارس تهران واقع شده است.
طراحی و محاسبات سازه این پروژه طی همکاری با مهندسین مشاور دایره انجام شده است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.