مجتمع آموزشی و آزمایشگاههای فنی دانشگاه شهرضا

این پروژه با مساحتی بالغ بر 3500 متر مربع در پردیس دانشگاه شهرضا واقع شده است. طراحی فاز 1 و 2 پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر کارفرمای محترم، مرکز آموزش عالی شهرضا و دانشگاه اصفهان انجام پذیرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.