اورژانس و دانشکده دندانپزشکی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) یوسف آباد

این پروژه به عنوان اورژانس و دانشکده دندانپزشکی در تهران، درسایت بیمارستان فاطمه الزهرا(س) منطقه یوسف آباد تهران واقع شده است.
کارفرمای این پروژه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران بوده و کلیه خدمات فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.