طرح جامع و مطالعات اقتصادی مجموعه ورزشی تنیس استقلال

در سال 94 طرح جامع مجموعه ورزشی تنیس استقلال بهمراه مطالعات اقتصادی سایت مذکور که کارفرمای آن شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور می باشد توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان انجام شده است ..

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.