سالن بوکس مجموعه ورزشی آزادی

طراحی و محاسبات سازه این پروژه طی همکاری با مهندسین مشاور ماهر و همکاران صورت پذیرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.