ساختمان ژنتیک، دانشکده جغرافیا و زمین شناسی دانشگاه اصفهان

این پروژه با مساحتی بالغ بر 8500 مترمربع در ضلع جنوبی دانشگاه اصفهان واقع شده است. طراحی فاز 1 و 2 پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان و زیر نظر دفتر فنی کارفرمای محترم، دانشگاه اصفهان انجام پذیرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.