دی کلینیک شرق تهران

این پروژه با زیر بنایی بالغ بر15000 مترمربع به عنوان کلینیک جراحی محدود در خیابان دماوند نبش خیابان رشید واقع شده است. کارفرمای پروژه سازمان بهداشت صنعت نفت تهران بوده وکلیه خدمات طراحی فاز یک و دو  این پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان در سال 93 صورت پذیرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.