مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان با هدف کار و  تلاش در جهت توسعه روز افزون ایران  به میدان آمده است تا به کمک جمعی از مهندسین و متخصصین در رشته های معماری ، عمران ، برق و تاسیسات  گامی بلند  در راستای ارتقای ایران سربلند بردارد. به همین منظور این شرکت بر آن شده است  تا با  به کار گیری حد اکثر توان خود نسبت  به طراحی انواع پروژه های عمرانی اقدام نماید .

فعالیت این مهندسین مشاور انجام پروژه های عمرانی شامل فضاهای آموزشی و دانشگاهی، بهداشتی و درمانی ،  فرهنگی و  ورزشی می­باشد که  تا کنون در این زمینه با شرکتهای مشاور متعددی همچون ماهر و همکاران ، معماری موج نو، نوی ، شارستان و… همکاری داشته است. مهندسین این مشاور طی سال ها تجربه ، توانسته است خواسته های صاحبان کار وکار فرمایان  را برآورده سازد.