مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان با هدف کار و تلاش در جهت توسعه روز افزون ایران به میدان آمده است تا به کمک جمعی از مهندسین و متخصصین در رشته های معماری، عمران، برق و تاسیسات گامی بلند در راستای ارتقای ایران سربلند بردارد. به همین منظور این شرکت بر آن شده است تا با به کارگیری حداکثر توان خود نسبت به طراحی انواع پروژه های عمرانی اقدام نماید .

front01

front02

front032

فعالیت این مهندسین مشاور انجام پروژه های عمرانی شامل فضاهای آموزشی و دانشگاهی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و ورزشی، تجاری، اداری، و مسکونی می­باشد که تا کنون در این زمینه با شرکتهای مشاور متعددی همچون ماهر و همکاران، معماری موج نو، نوی، شارستان و… همکاری داشته است. مهندسین این مشاور طی سال ها تجربه، توانسته است خواسته های صاحبان کار و کارفرمایان را برآورده سازد.

اهداف

مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان، توسعه نقش آفرینی در پروژه های ملی و حفظ و افزایش توان و صلاحیت حرفه ای خود در حوزه های وابسته به طراحی معماری(داخلی،خارجی و تجهیزات)، سازه، برق و تاسیسات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و نظارت بر اجرا را هدف قرار داده است .

همچنین با توجه به تحول کسب و کار در آینده و نیاز به حضور در بازار کاری وسیعتر از کشور ایران، مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان برنامه ریزی و تلاش برای کسب نظامها و استانداردهای روز دنیا در زمینه مدیریت پروژه (شامل همه حوزه های دانش) را انجام داده و بر اساس آن عمل می نماید .
این مهندسین مشاور متعهد است که کلیه اهداف بلند مدت و استراتژی رسیدن به آن را به نوعی تنظیم نماید که ضمن تلاش برای تعالی کسب و کار، کلیه ارزشهای یک مهندس مشاور، اعم از اخلاق و رفتار حرفه ای و پایبندی به منافع ملی و محیط زیست را نیز حفظ نماید .

Preface

The Rahrovan Toseeh Naghshejahan consulting company with the vision of developing engineering approached in Iran, working in fields of utilities, architectural, civil and electrical engineering is working with a number of professional engineers and experts

For this purpose, the company aims to use its maximum capacity to meet the requirement in a wide variety of civil projects

The company’s projects include but not limited to development of educational and academic, medical, cultural, sport, commercial, residential projects
Throughout the years of working, the company has been able to meet the requirements and demands of the clients and other stakeholders