بیمارستانهای یکصد تختخوابی طبس-زرند و فردوس

این بیمارستانها با زیر بنایی در حدود 10000 متر مربع یکی دیگر از پروژه هایی است که طراحی و محاسبات سازه آن طی همکاری با مهندسین مشاور نوی انجام پذیرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.