بیمارستان ایت الله گلپایگانی شهرستان گوگد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خدمات مشاور و مطالعات و طراحی فاز اول و دوم طرح توسعه و بازسازی بیمارستان آیت الله گلپایگانی شهرستان گوگد و انجام خدمات فاز سوم نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه با زیربنای بالغ بر 11000 متر مربع در سال 1400 توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان انجام پذیرفته است.
کارفرمای پروژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده و بهره بردار پروژه هیات مدیره بیمارستان خیریه شفا حضرت آیت الله گلپایگانی (ره) شهر گوگد می باشد.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.