اورژانس و زایشگاه بیمارستان فاطمه زهرا(س) اشتهارد

طرح بازسازی اورژانس و بخش زایمان بیمارستان فاطمه زهرا اشتهارد با زیربنای حدود 3500 متر مربع در شهرستان اشتهارد واقع شده . خدمات طراحی فاز یک و دو پروژه مذکور توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت پذیرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.