استادیوم چهل هزار نفری آزادی

استادیوم چهل هزار نفری بانوان با زیر بنای 80000 متر مربع به عنوان مکمل استادیوم یکصد هزار نفری در انتهای شمالی مجموعه ورزشی آزادی واقع شده است . طراحی و محاسبات سازه این ورزشگاه طی همکاری با مهندسین مشاور ماهر و همکاران صورت پذیرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.