آزمایشگاه و درمانگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد

این پروژه در شهرستان ملارد واقع شده است.

کارفرمای پروژه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

 

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.