آزمایشگاه تخصصی سل و آب حصارک

این پروژه به عنوان آزمایشگاه تخصصی سل و آب مرکز بهداشت در حصارک کرج واقع شده است.

کارفرمای پروژه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی البرز بوده و کلیه خدمات طراحی فاز یک و فاز دو پروژه توسط مهندسین مشاور رهروان توسعه نقش جهان صورت گرفته است.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.